Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Camera’s aan Blaarmeersen na druk Vlaams Belang

Camera’s aan Blaarmeersen na druk Vlaams Belang
Lokaal @ Vlaams Belang

Het Vlaams Belang reageert tevreden op de beslissing om eindelijk camera’s te plaatsen aan de Gentse Blaarmeersen. Het recreatiedomein werd de afgelopen weken overspoeld door gewelddaden en vandalisme. De partij riep in het verleden al meermaals op om camera’s te plaatsen tegen de hardnekkige overlast door de veelal allochtone jongemannen uit Brussel, en spreekt van een goede eerste stap. “Belangrijk is nu dat de camera’s ook correct gebruikt worden en daadwerkelijk tot vervolging leiden bij incidenten”, zegt fractieleider Johan Deckmyn.

Het is de afgelopen jaren bijna een wetmatigheid geworden: zodra de temperaturen beginnen te stijgen, worden de Gentse Blaarmeersen geteisterd door gewelddadige incidenten veroorzaakt door Brusselse ‘jongeren’. Vooral allochtone jongemannen uit het Brusselse zakken naar het domein af om er amok te maken. “We hebben de afgelopen weken weer onze portie vandalisme en geweld over ons heen gekregen”, stelt Deckmyn. “Er werd onder meer een bus van De Lijn gesloopt, een vis mishandeld, een vrouw haar halsketting van de hals gerukt en redders zagen zich genoodzaakt zichzelf op te sluiten omdat ze zich niet meer veilig voelden.”

“Ongeacht het nut van de veiligheidscamera’s, kunnen ze enkel effect hebben als ze passen binnen een bredere strategie”

Het Vlaams Belang riep daarom al langer op tot een harde aanpak door middel van cameratoezicht. Het stadsbestuur komt nu tegemoet aan die eis. Op de gemeenteraad maandag werd beslist dat beheerder Farys en de Gentse politie de toestemming krijgen om veiligheidscamera’s te plaatsen rond de strandzone van de Blaarmeersen. “We weten dat camera’s afschrikkend kunnen werken en dat ze het mogelijk maken om tijdig in te grijpen bij incidenten”, zegt Deckmyn. “Het is jammer dat het zo lang heeft moeten duren eer het stadsbestuur inzag dat we gelijk hadden.” Deckmyn pleit er bovendien voor de veiligheidscamera’s ook na de zomer te behouden: “dit probleem lost zichzelf niet op met een paar maand cameratoezicht”.

Volgens de partij valt het nog af te wachten of de camera’s ook wel degelijk correct gebruikt zullen worden. “Ongeacht het nut van de veiligheidscamera’s, kunnen ze enkel effect hebben als ze passen binnen een bredere strategie”, besluit de Gentse fractieleider. “Zo moet er meer politie aanwezig zijn die daadwerkelijk ingrijpt wanneer incidenten op camera gesignaleerd worden én moet hardleers tuig op een zwarte lijst komen. Enkel zo kunnen we van de Blaarmeersen weer een plek maken waar het veilig vertoeven is voor alle Gentenaars. De eerste zorg is immers relschoppers aanpakken. Wat niet mag, is onze recreatiedomeinen verpesten voor iedereen."