menu
Word Lid
Onderzoek naar ‘etnische profilering’: “motie van wantrouwen jegens politie”
Het Gentse stadsbestuur heeft een onderzoek bevolen naar zogenaamde ‘etnische profilering’ bij identiteitscontroles door de politie. Iedereen die het afgelopen halfjaar is gecontroleerd door de politie kan deelnemen aan het onderzoek. Het Vlaams Belang stelt zich ernstige vragen bij deze werkwijze. “Dit is geen wetenschappelijk verantwoorde manier om het bestaan van zogenaamde etnische profilering bij controles te bewijzen”, reageert Gents fractieleider Johan Deckmyn (Vlaams Belang).

Iedereen die in Gent woont en het afgelopen halfjaar gecontroleerd werd door de politie, kan in de eerste week van februari deelnemen aan een gesprek met onderzoekers van de VUB en UGent. Het onderzoek gebeurt op vraag van het stadsbestuur en moet uitwijzen of er sprake is van etnische profilering waardoor mensen met een andere huidskleur of anders klinkende naam meer gecontroleerd zouden worden.

“Enkel mensen die er al van overtuigd zijn dat ze onheus werden behandeld door de politie zullen hieraan deelnemen”

“Het is niet de eerste keer dat de politie door het stadsbestuur wordt geviseerd omwille van veronderstelde etnische profilering”, zegt Deckmyn. “Het stadsbestuur blijft volharden in haar pogingen om te bewijzen dat de politie zich schuldig zou maken aan racisme.” Al in 2021 werd door het stadsbestuur beslist om te onderzoeken hoe identiteitscontroles verlopen.

De fractieleider plaats ook ernstige vraagtekens bij de manier waarop het onderzoek gevoerd zal worden. “Enkel mensen die er al van overtuigd zijn dat ze onheus werden behandeld door de politie zullen hieraan deelnemen” zegt Deckmyn. “Dat dit onderzoek een afspiegeling zal zijn van de doorsnee Gentenaar die gecontroleerd wordt, kan toch niemand geloven?”

De Gentse Vlaams Belanger kondigt aan het stadsbestuur bij hoogdringendheid te ondervragen over de kwestie. “Dit is de zoveelste motie van wantrouwen vanuit het stadsbestuur jegens de politie”, besluit hij. “Wij eisen meer respect voor de mannen en vrouwen die zich dagelijks inzetten om onze veiligheid te garanderen.”

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF