menu
Word Lid
Respecteer onze ouderen in De Liberteyt!

Respecteer onze ouderen in De Liberteyt!

Er is één constante bij elk project dat dit stadbestuur in handen neemt: het luistert nóóit naar de burgers die in de betrokken buurt wonen. Dat is ook het geval met het sociale woningbouwproject op de site van woonzorgcentrum De Liberteyt, waar onze ouden van dagen genieten van hun rust in de groene omgeving van Wondelgem. Maar die rust en hun zicht op het groen dreigt nu grondig verstoord te worden door het bouwproject van de stad. We zijn grote voorstanders van nieuwe sociale woonprojecten, maar dat moet wél steeds gebeuren met respect voor de buurt en de omgeving.

Eigenlijk is het al lang overduidelijk: op 13 oktober 2022 heeft de Provincie Oost-Vlaanderen de omgevingsvergunning geweigerd voor het sociale woningbouwproject op de site van WZC De Liberteyt. In zijn arrest van 11 januari 2024 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen het beroep van sogent en Stad Gent tegen die weigering verworpen. Dat gebeurde natuurlijk niet zonder reden.

“Geen woonblok in onze tuin!”

Er werden meer dan 250 (!) bezwaarschriften ingediend tegen de plannen. De ouderen trokken zelfs de straat op. Het is een vreemd tafereel, maar toont duidelijk aan hoezeer de kwestie leeft: ouderen die in hun rolstoel in de koude betogen, met een dekentje op hun benen. Omdat ze het groen waar ze nu van kunnen genieten, dreigen kwijt te raken. In plaats daarvan zouden ze moeten uitkijken op een metershoge hoge betonnen muur.

Onze ouderen hebben twee zware coronajaren achter de rug. Geen bezoek van familie of vrienden, gekende en geliefde medebewoners zien sterven, personeel zien uitvallen, ... Het groen waar ze naar konden kijken en waarvan ze konden genieten, was voor velen onder hen een belangrijke houvast in die periode.

Er zullen bovendien ook heel wat parkeerplaatsen voor bezoekers sneuvelen. Maar de bewoners zijn vooral bang dat ze hun rust zullen kwijtspelen en geconfronteerd zullen worden met de overlast die de bouw van het sociale woonblok allicht met zich mee zal brengen. Die begrijpelijke bezorgdheden wuift de stad zonder meer weg. Wij eisen dat ze ernstig genomen worden.

Burgerparticipatie

Uiteindelijk werden er na al dat protest ook inspraakmomenten georganiseerd. Daaruit bleek nogmaals dat de buurtbewoners het bouwproject helemaal niet zien zitten. Dat was natuurlijk al langer duidelijk. Het lijkt er echter op dat de stad de inspraak van de burgers gewoon naast zich neer zal leggen. Burgerparticipatie is blijkbaar wel belangrijk, maar enkel als de mening van de burgers in lijn ligt met wat het stadsbestuur zélf wil. Luister toch eindelijk naar de Gentenaars!

Investeren in sociale woningen is van groot belang. Wij pleiten er dan ook voor om zo snel mogelijk naar een andere locatie te zoeken, een locatie die geschikter is om dit project uit te werken. Want onze ouderen moeten zorgeloos kunnen genieten van hun oude dag. Daar hebben ze recht op.

Caroline Persyn

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF