menu
Word Lid
Geen advies over erkenning van 4 moskeeën in Gent, onaanvaardbaar, zegt Vlaams Belang
Vlaams Belang informeerde via een schriftelijke vraag naar de stand van zaken betreffende de adviezen over moskeeën. De gemeenteraad heeft namelijk het recht om een advies uit te brengen aan de Vlaamse overheid met betrekking tot moskeeën in het erkenningsproces. "Het is onaanvaardbaar dat ons stadsbestuur geen advies heeft uitgebracht voor vier moskeeën in Gent", verklaart Gentse fractieleider Johan Deckmyn. "Eén van deze vier moskeeën is de omstreden El-Fath moskee, waar recentelijk nog een vechtpartij heeft plaatsgevonden."

In het antwoord op een schriftelijke vraag van het Vlaams Belang werd vastgesteld dat de stad Gent geen adviezen heeft verstrekt aan de Vlaamse overheid, hoewel dit binnen de bevoegdheid van de gemeenteraad valt. "Het college was zich maar al te goed bewust van wat ze aan het doen waren", merkt Deckmyn op. "In november heeft men nog geprobeerd deze bevoegdheden over te dragen naar het college, zodat ze zelf alles konden regelen zonder tegenwerking van de oppositie. Na protest van het Vlaams Belang is dit punt echter van de agenda gehaald. Het is dus zeer teleurstellend dat we als gemeenteraad geen enkel advies hebben kunnen uitbrengen."

Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) wees in zijn antwoord op 'moeilijke communicatie' met Vlaanderen als reden voor het overschrijden van de termijn. "Dit is natuurlijk een zwak excuus. Andere steden en gemeenten hebben wel tijdig hun adviezen kunnen uitbrengen", aldus Deckmyn. "Het is van cruciaal belang dat een stad advies uitbrengt, aangezien dit de veiligheid van iedereen ten goede komt. In één van de moskeeën in Gent, waarvoor geen advies is verleend, heeft eind vorig jaar een vechtpartij plaatsgevonden en wordt opgeroepen tot geweld tegen ongelovigen."

Het standpunt van het Vlaams Belang ten aanzien van deze adviezen is zeer duidelijk. "Wij streven ernaar dat de stad consequent een negatief advies geeft wanneer het gaat om nieuwe moskeeën in het erkenningstraject", verklaart Deckmyn. "Er zijn immers al voldoende moskeeën en we zullen ons in de toekomst blijven verzetten tegen de komst van nieuwe."

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF