Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Vlaams Belang wil twee schepenen afschaffen en besparen op het politiek systeem

Vlaams Belang wil twee schepenen afschaffen en besparen op het politiek systeem
Lokaal @ Vlaams Belang

Het Gentse stadsbestuur kampt met een begrotingstekort dat inmiddels is opgelopen tot bijna 85 miljoen euro. Het paars-groene bestuur beweert dat het steeds groter wordende begrotingstekort te wijten is aan de inflatie. Het Vlaams Belang wijst echter op jaren van spilzuchtig beleid - de totale stadschuld draait rond 1 miljard euro - en dient daarom zelf een raadsbesluit in met een aantal besparingen op het politieke systeem die volgende legislatuur kunnen worden doorgevoerd. “In de plaats van te overwegen te besparen op personeel, zou dit stadsbestuur beter besparen op politiek personeel”, reageert Vlaams Belang-fractieleider Johan Deckmyn.

De financiële problemen van het Gentse stadsbestuur zijn al langer bekend. In april werd er nog gesproken over een begrotingstekort van 60 miljoen euro, in mei was dat al 78 miljoen euro en ondertussen spreken we over bijna 85 miljoen euro. Volgens Gents schepen van Financiën Rudy Coddens (Vooruit) is de oorzaak te zoeken bij de inflatie en de torenhoge energieprijzen. “Al jarenlang wijst het Vlaams Belang op de spilzucht van het Gentse stadsbestuur”, reageert Deckmyn. “Het is erg frustrerend dat wanneer de onvermijdelijke financiële problemen dan ook daadwerkelijk de overhand nemen, datzelfde bestuur weigert om zelf enige verantwoordelijkheid op te nemen.”

“De voltallige Vlaamse regering bestaat uit slechts 9 ministers, maar in Gent bestaat het College van Burgmeester en Schepenen uit 11 postjes.”


De Gentse Vlaams Belang-fractie dient daarom zelf een voorstel tot raadsbesluit in met een aantal besparende maatregelen. “We willen dat er in de eerste plaats bespaard wordt op het politiek systeem”, stelt Deckmyn. “Zo wordt een duidelijk signaal aan de Gentenaar gegeven.” Het voorstel tot raadsbesluit schuift drie concrete maatregelen naar voren. Een eerste opvallende maatregel is het schrappen van twee schepenmandaten en bijgevolg ook twee kabinetten. Het kan volgens het Vlaams Belang met heel wat minder. “De voltallige Vlaamse regering bestaat uit slechts 9 ministers, maar in Gent bestaat het College van Burgemeester en Schepenen uit 11 postjes: onbegrijpelijk”, licht de fractieleider toe. “Als je weet dat een schepen gemiddeld 115.000 euro per jaar verdient en een kabinetschef tot 80.000 euro is de rekensom over een paar jaar tijd snel gemaakt.” Als het van het Vlaams Belang afhangt zou de besparing onmiddellijk ingevoerd worden. Dat is echter decretaal niet mogelijk. “Toch vinden wij het een belangrijk signaal dat het stadsbestuur in deze tijden van besparingen ook de intentie toont om op zichzelf te besparen”, reageert Deckmyn.

Het Vlaams Belang vraagt ook aan het stadsbestuur om te onderzoeken of het niet mogelijk is om het aantal politieke personeelsleden dat aangesteld is in de kabinetten te verminderen. Ook wat betreft het politiek fractiepersoneel kan er bespaard worden volgens het Vlaams Belang. Gent telt het grootste aantal politieke personeelsleden van alle Vlaamse steden. “Een maximum van twee personeelsleden, met name één fractiesecretaris en één fractiemedewerker, moet volstaan voor een politieke fractie in de gemeenteraad”, aldus Deckmyn.