Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Gentse stadsschuld in 2023 al meer dan een miljard euro: “tijd voor een echt besparingsplan!”

Gentse stadsschuld in 2023 al meer dan een miljard euro: “tijd voor een echt besparingsplan!”
Lokaal @ Vlaams Belang

Uit het nieuwe meerjarenplan blijkt dat de Gentse stadsschuld al in 2023 boven één miljard euro zal uitstijgen. Dat is twee jaar vroeger dan oorspronkelijk werd verwacht. Bovendien heeft Gent straks ook een schuldratio van meer dan 100%. “Dringend tijd voor een kerntakendebat en echte besparingen”, reageert fractieleider Johan Deckmyn (Vlaams Belang). “Deze paars-groene spilzucht op kap van toekomstige generaties Gentenaren moet stoppen.”

Het regent al langer deprimerende berichten over de financiële problemen van de stad Gent. Het stadsbestuur zag zich daarom eind juni genoodzaakt met een besparingsplan op de proppen te komen. Maar dat plan kon op heel wat kritiek rekenen, en terecht volgens het Vlaams Belang. “Er werden zeer eigenaardige accenten gelegd”, stelt Deckmyn. “Zo werd er door het stadsbestuur besloten te besparen op essentiële zaken zoals de politie, maar werd er niet gesnoeid in de miljoenen aan subsidies die jaarlijks uitgereikt worden.”

“Het paars-groene stadsbestuur moet een keuze maken: onze mensen, de Gentenaars, eindelijk op de eerste plaats zetten of kiezen voor het verderzetten van de spilzucht”

Nu blijkt dat de financiële situatie nóg prangender is dan verwacht. Oorspronkelijk zou de totale stadsschuld pas in 2025 boven één miljard euro uitstijgen. Dat blijkt echter in 2023 al het geval te zullen zijn. Bovendien heeft Gent straks ook een schuldratio van meer dan 100%. Er zullen met andere woorden meer schulden dan inkomsten zijn. “Dit toont aan dat het besparingsplan dat in juni werd voorgesteld niet volstaat”, zegt de Vlaams Belanger.

Deckmyn roept het stadsbestuur dan ook op dringend werd te maken van een grondiger saneringsplan. “We hebben al meermaals aangegeven dat er nog heel wat laaghangend fruit geplukt kan worden”, zegt de Gentse fractieleider. “Niet alleen zal snoeien in de subsidies miljoenen opleveren, ook op het politieke systeem zelf moet bespaard worden.” De partij kwam in juni reeds zelf met een raadsbesluit met suggesties om te besparen op het politieke systeem zoals door het verkleinen van het aantal gemeenteraadsleden, de kabinetten, het aantal schepenen, de intercommunales en het zeer grote ambtenarenapparaat. “Het is tijd voor een echt kerntakendebat in Gent. Het paars-groene stadsbestuur moet een keuze maken: onze mensen, de Gentenaars, eindelijk op de eerste plaats zetten of kiezen voor het verderzetten van de spilzucht”, besluit Deckmyn.