Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Vlaams Belang spaart kritiek op Gentse besparingsplan niet

Vlaams Belang spaart kritiek op Gentse besparingsplan niet
Lokaal @ Vlaams Belang

Het Gentse Vlaams Belang schuwde tijdens de uitzonderlijke commissie Algemene Zaken maandagavond de kritiek op het financiële plan van het paars-groene stadsbestuur niet. Het bestuur kwam vorige week met een plan op de proppen om het gat in de stadskas van zo’n 85 miljoen euro per jaar te dichten. Volgens fractieleider Johan Deckmyn (Vlaams Belang) “is het stadsbestuur blind voor het eigen falen en ging de meerderheid ervan uit dat de bomen tot in de hemel groeiden.”

Het Gentse stadsbestuur maakte vorige week woensdag haar plannen bekend om het gat in de stadskas van zo’n 85 miljoen euro per jaar te dichten. Er zou jaarlijks 54 miljoen minder worden uitgegeven en 27 miljoen euro aan extra inkomsten worden opgehaald. Het Vlaams Belang reageerde eerder al sceptisch op de plannen. “Het is goed dat er eindelijk gedacht wordt aan besparen, maar het zijn vooral de verkeerde zaken waar het stadsbestuur op bespaart”, stelde Deckmyn toen.

“Dat het stadsbestuur eerst nog dacht weg te komen met dit akkoord zonder enig debat getuigt van erg weinig respect voor de lokale democratie”

De uitzonderlijke gemeenteraadscommissie kwam er op eis van de oppositie. “Dat het stadsbestuur eerst nog dacht weg te komen met dit akkoord zonder enig debat getuigt van erg weinig respect voor de lokale democratie”, stelt de fractieleider. “Een debat over een dergelijk akkoord in de gemeenteraad zou de logica zelve moeten zijn.” De Gentse Vlaams Belanger wees ook op het feit dat waarschuwende geluiden over de spilzucht van het bestuur in het verleden steeds “weggezet werden als verwaarloosbaar, negatief of deprimerend”.

Deckmyn veroordeelde de besparingen op het politiekorps: “Het excuus dat de politieschool toch niet genoeg nieuwe rekruten doorstuurt, is niet alleen doorzichtig, het is ongeloofwaardig in het licht van de jarenlange smeekbede naar nieuwe flikken.” De beslissing om - nadat het Vlaams Belang er eerder op aandrong - vanaf volgende legislatuur te besparen op politiek personeel is volgens het Vlaams Belang te beperkt en is bovendien reeds decretaal bepaald. “Dit stadsbestuur stelt een maatregel voor, die eigenlijk al beslist is door de Vlaamse overheid“. Men kiest dus niet voor het besparen op twee schepenen en twee kabinetten, zoals Vlaams Belang voorstelt. Dat wil zeggen dat het Gentse stadsbestuur nog steeds meer postjes telt dan de voltallige Vlaamse regering.”

De Gentse fractieleider besloot met een oproep aan het stadsbestuur om de inkomsten die het extra wil verwerven elders te halen: “De eigenaars van woningen die getroffen worden door de verhoging van de onroerende voorheffing zijn geen rijke Gentenaars”, zei Deckmyn. “Er vallen nog miljoenen te besparen indien het stadsbestuur eindelijk de subsidiekraan durft toe te draaien. Haal het geld inderdaad waar het zit en dat is niet bij de gewone Gentenaar!”